UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


RAPORTY BIEŻĄCE EBI

16/01/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. rozwin

Raport nr 1/2018

 

Zarządca Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

1.Raporty kwartalne

 

- raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 r.,

 

- raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 r.,

 

- raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 r.,

 

- raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 r.

 

2.Raport roczny za rok 2017 - w dniu 31 maja 2018 roku.

 

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

28/12/2017 Rezygnacje członków Rady Nadzorczej rozwin

Raport nr 23/2017

 

Zarządca Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, że otrzymał od Pana Tomasza Tylińskiego i Pani Marii Bogajewskiej rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Logzact S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

22/12/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta rozwin
Raport nr 22/2017
 
Zarządca Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, że otrzymał od Pana Patryka Filipiaka rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Logzact S.A. 
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki
11/12/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozwin

Raport 21/2017

 

Zarządca Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, że otrzymał od Pana Albina Pawłowskiego rezygnację z przyczyn osobistych z zasiadania w Radzie Nadzorczej Logzact S.A. Pan Albin Pawłowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

 

08/12/2017 Wyznaczenie kuratora rozwin

Raport nr 20/2017

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, że powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 r. z urzędu wyznaczył dla Logazct S.A. kuratora w osobie Pana Łukasza Grendy.

Wyznaczenie kuratora wynika z faktu, że w zarządzie spółki Logazct S.A. nie zasiada żaden członek zarządu.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

24/10/2017 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta rozwin

Raport nr 18/2017

 

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarządca Logzact S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Emitent") informuje, że otrzymał dwa pisma będące rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Logzact S.A. od Panów: Romana Trębacza i Antonio Trioschi ze skutkiem natychmiastowym.

Złożenie rezygnacji ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Romana Trębacza jest jednoznaczne z rezygnacją  z pełnienia przez niego funkcji członka zarządu delegowanego do tej roli przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 19 września 2017 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 w dniu 19.09.2017 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

03/10/2017 Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa zarządu rozwin
Raport nr 17/2017
 
Logzact S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2017 roku do Emitenta wpłynęło pismo o rezygnacji Pana Tomasza Grabiaka z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Podaną przyczyną złożenia rezygnacji są problemy zdrowotne Pana Tomasza Grabiaka.
W związku z tym faktem Zarząd Emitenta dziękuje Panu Tomaszowi Grabiakowi, będącemu założycielem Spółki, za wieloletnią pracę na rzecz Emitenta.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

 

29/09/2017 Zakończenie współpracy pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą rozwin

Raport nr 16/2017

 

Zakończenie współpracy pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.

 

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent”) informuje, że na mocy aneksu nr 1 z dnia 29 września 2017 roku została rozwiązana ze skutkiem na dzień 30 września 2017 roku umowa z dnia 19 września 2011 roku pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą - kancelarią prawniczą Łuczyński i Wspólnicy Sp. k., z siedzibą w Warszawie.

Przyczyną rozwiązania powołanej umowy był upływ co najmniej 3-letniego okresu od dnia debiutu akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, który to - przewidziany w § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - okres upłynął ponad rok temu, tj. w dniu 22 marca 2016 roku.

 

 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 9)Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

19/09/2017 Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu rozwin

Raport nr 15/2017

 

Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu 

 

Logzact S.A. („Emitent") informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Logzact S.A., które odbyło się w dniu 19 września 2017 roku, Rada Nadzorcza w związku z rezygnacją wiceprezesa zarządu Pana Przemysława Biłozora, podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Romana Trębacza, będącego członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, do wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy, w zakresie prowadzenia i koordynowania procesu restrukturyzacji Spółki.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent w załączniku przekazuje informacje dotyczące życia zawodowego Pana Romana Trębacza.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

Do pobrania:

 

Roman Trębacz - informacje

19/09/2017 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu rozwin

Raport nr 14/2017

 

Logzact S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2017 roku do Emitenta wpłynęło pismo o rezygnacji Pana Przemysława Biłozora z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

Prezes Zarządu Tomasz Grabiak dziękuje Panu Przemysławowi Biłozorowi za wieloletnią pracę na rzecz Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

29/06/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku rozwin

Raport nr 12/2017

 

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Do pobrania:

 

Treść podjętych uchwał ZWZ

28/06/2017 Nałożenie kary upomnienia na Emitenta rozwin

Raport nr 11/2017           

 

 

LOGZACT S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) informuje, iż Uchwałą Nr 662/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku - w związku z nieprzekazaniem przez Emitenta w terminie wynikającym z przepisów wskazanych w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2017 - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie celem zdyscyplinowania Emitenta do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect, postanowił o nałożeniu na Emitenta kary upomnienia.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 16 maja br. Zarząd Emitenta informuje, że opóźnienie było związane m.in. ze zmianą planu kont Emitenta dotyczącą rozpoczęcia rozliczeń projektu badawczo-rozwojowego nr RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: „Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej” dofinansowanego z UE.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła ponownie w przyszłości.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

02/06/2017 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 10/2017

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień
29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00, w siedzibie Logzact S.A., przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał

3. Formularz pełnomocnictwa

4. Formularz głosowania do pełnomocnictwa

 

Dokumenty niezbędne na ZWZ:

 

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku

2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

4. Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

 

16/05/2017 Incydentalne naruszenie Obowiązków Informacyjnych rozwin

Raport nr 8/2017

 

Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, że w dniu 16.05.2017 r. Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu okresowego za
I kwartał 2017 r. Emitent nie przekazał raportu kwartalnego za I Q 2017 r. w terminie wskazanym w harmonogramie (opublikowanym 19 stycznia 2017 roku), tj. w dniu 15 maja 2017 roku.

Emitent spóźnił się z przekazaniem przedmiotowego raportu o 46 minut i 25 sekund. Rzeczone naruszenie było konsekwencją zbyt późnego otrzymania ostatecznych danych finansowych za I kwartał 2017 od podmiotu zewnętrznego zajmującego się obsługą księgową Emitenta. Opóźnienie z kolei podmiotu zewnętrznego w przekazaniu danych Emitentowi było związane ze zmianą planu kont Emitenta dotyczącą rozpoczęcia rozliczeń projektu badawczo-rozwojowego nr RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: „Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej” dofinansowanego z UE, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 2/2017 w dniu 23 lutego 2017 roku. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła ponownie w przyszłości.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

19/04/2017 Zakończenie subskrypcji obligacji serii B - podsumowanie rozwin

Raport nr 6/2017

 

Zarząd spółki Logzact S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym w załączniku przekazuje informacje podsumowujące zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii B.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Do pobrania:

 

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B - podsumowanie

14/04/2017 Przydział obligacji serii B rozwin

Raport nr 5/2017

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż na mocy uchwały nr 2/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Emitent dokonał przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii B, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 15 marca 2017 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017.

W wyniku przeprowadzonej emisji obligacji serii B Zarząd Spółki dokonał przydziału obligacji w liczbie 635 sztuk o wartości nominalnej i emisyjnej równej 1.000,00 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 635.000 zł.

Obligacje zostały przydzielone 7 obligatariuszom, w tym sześciu osobom fizycznym i jednej osobie prawnej.

Obligacje serii B są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Termin wykupu obligacji przypada na 15.04.2019 r. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

15/03/2017 Uchwała Zarządu Logzact S.A. w sprawie emisji obligacji serii B rozwin

Raport nr 4/2017

 

 

Zarząd spółki LOGZACT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2017 roku podjął uchwałę nr 1/2017 w sprawie emisji obligacji serii B, w tym ustaleniu warunków ich emisji. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji zwykłych na okaziciela serii B, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej i emisyjnej do 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej 500 obligacji. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Emitent będzie oferował Obligacje serii B w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w warunkach emisji. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie rozwoju działalności Emitenta, w tym w szczególności na realizację kolejnych projektów z zakresu automatyzacji logistyki magazynowej oraz logistyki szpitalnej. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

20/02/2017 Podpisanie umowy z audytorem rozwin

Raport nr 3/2017

 

Zarząd spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 12 stycznia 2017 roku dotyczącej wyboru biegłego rewidenta w dniu 20 lutego 2017 roku została podpisana umowa (datowana na 13 lutego 2017 roku) z DGA Audyt Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), ul. Towarowa 35 w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Logzact S.A. za rok 2016.

 

DGA Audyt Spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 380.

 

Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 8 ust. 1 lit. A) Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

19/01/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku rozwin

Raport nr 1/2017

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

1.Raporty kwartalne

- raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 r.,

- raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 r.,

- raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 r.,

- raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 r.

 

2.Raport roczny za rok 2016 - w dniu 31 maja 2017 roku.

 

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.  

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  

 

31/08/2016 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej rozwin

Raport nr 17/2016

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z uchwałami, których treść Emitent opublikował raportem bieżącym nr 15/2016, zdecydowało o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Logzact S.A. dwóch nowych członków - Pana Romana Trębacza, zgodnie z treścią uchwały nr 5 oraz Pana Antonio Trioschi, zgodnie z treścią uchwały nr 6.

 

W związku z powyższymi zmianami w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie:

 • Pan Albin Pawłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

oraz członkowie:

 • Pani  Maria Łucja Bogajewska,
 • Pan Patryk Filipiak,
 • Pan Roman Trębacz,
 • Pan Antonio Trioschi,
 • Pan Tomasz Tyliński.

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej przedstawiamy w załącznikach.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect" oraz § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 Regulaminu ASO.

 

Do pobrania:

 

Roman Trębacz_informacje

Antonio Trioschi_informacje

31/08/2016 Odwołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej rozwin

Raport nr 16/2016

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z uchwałami, których treść Emitent opublikował raportem bieżącym nr 15/2016, odwołało ze składu Rady Nadzorczej Logzact S.A. następujące osoby:

- Pana Rafała Stempniewicza - członka Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią uchwały nr 3 oraz Pana Pietera Feenstra – członka Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią uchwały nr 4.

 

Panom Rafałowi Stempniewiczowi i Pieterowi Feenstra serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz Spółki oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect".

31/08/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31 sierpnia 2016 roku rozwin

Raport nr 15/2016

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ.

26/08/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej rozwin

Raport nr 14/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynęło pismo o rezygnacji Pana Rafała Stempniewicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpień 2016 roku.

 

Panu Rafałowi Stempniewiczowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz Spółki oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

04/08/2016 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozwin

 

Raport nr 12/2016

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00, w siedzibie Logzact S.A. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

1.         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2.         Projekty uchwał

3.         Formularz pełnomocnictwa

4.         Formularz głosowania do pełnomocnictwa

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Do pobrania:

 

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ

2. Projekty uchwał

3. Wzór pełnomocnictwa

4. Formularz wykonywania prawa głosu do pełnomocnictwa

 

01/07/2016 Podpisanie umowy o współpracy rozwin

Raport nr 11/2016

 

 

Zarząd Spółki Logzact SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku została podpisana umowa o współpracy z austriacką firmą Servus Intralogistics GmbH, w ramach której Logzact będzie partnerem technologicznym oraz dostawcą usług i urządzeń logistycznych w realizowanych wspólnie projektach.

Współpraca ta w opinii Emitenta może przełożyć się w przyszłości na zwiększenie ilości realizowanych projektów w zakresie automatycznych systemów logistycznych, a tym samym wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe Spółki.

Umowa pomiędzy Spółkami została podpisana na czas nieokreślony.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30/06/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku rozwin

Raport nr 10/ 2016

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał ZWZ - 30 czerwca 2016 roku

03/06/2016 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 9/2016

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień
30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00, w siedzibie Logzact S.A. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Formularz głosowania do pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał

3. Formularz pełnomocnictwa

4. Formularz prawa głosu

 

Dokumenty na ZWZ:

 

1. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku

3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

4. Uchwała Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok

 

12/05/2016 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 6/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 11 maja 2016 roku znaczącej dla Spółki umowy z firmą będącą producentem obuwia i galanterii skórzanej. Przedmiotem umowy jest „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przenośników”. Podpisany kontrakt obejmuje także świadczenie serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego w okresie 2 lat po odbiorze systemu.

Łączna wartość umowy wynosi  641.000,00 EURO netto.

Okres realizacji umowy: maj 2016 – grudzień 2016

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29/04/2016 Korekta raportów bieżących nr 3/2016 i 4/2016 – brak podstawy prawnej rozwin

Raport nr 5/2016

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że nie wskazano podstawy prawnej do dwóch komunikatów bieżących opublikowanych w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2016 roku. Skorygowane treści raportów brzmią:


- Raport EBI nr 3/2016 – Informacja o podpisaniu Porozumienia


Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku Porozumienia do Umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku, o której Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 9/2014 z dn. 13 czerwca 2014 roku. Porozumienie zawarte pomiędzy stronami dotyczy końcowego rozliczenia kontraktu na realizację przez Spółkę systemu automatyki magazynowej wraz z systemem sterowania oraz świadczenie przez Spółkę usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


- Raport EBI nr 4/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok. Zgodnie z treścią opublikowanego przez Emitenta raportu bieżącego nr 1/2016 publikacja raportu okresowego zawierającego jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2015 rok miała nastąpić w dniu 6 maja 2016 roku. Spółka niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji rocznego sprawozdania finansowego na rok 2015 z 6 maja 2016 na 2 czerwca 2016.

Publikacja raportu rocznego Spółki w nowym terminie wyznaczonym na 2 czerwca 2016 roku nastąpi bezpośrednio przed dniem publikacji raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostanie zwołane na 30 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

29/04/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 rozwin

Raport nr 4/2016

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok. Zgodnie z treścią opublikowanego przez Emitenta raportu bieżącego nr 1/2016 publikacja raportu okresowego zawierającego jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2015 rok miała nastąpić w dniu 6 maja 2016 roku. Spółka niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji rocznego sprawozdania finansowego na rok 2015 z 6 maja 2016 na 2 czerwca 2016.

Publikacja raportu rocznego Spółki w nowym terminie wyznaczonym na 2 czerwca 2016 roku nastąpi bezpośrednio przed dniem publikacji raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostanie zwołane na 30 czerwca 2016 roku.

 

 

29/04/2016 Informacja o podpisaniu Porozumienia rozwin

Raport nr 3/2016

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku Porozumienia do Umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku, o której Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 9/2014 z dn. 13 czerwca 2014 roku. Porozumienie zawarte pomiędzy stronami dotyczy końcowego rozliczenia kontraktu na realizację przez Spółkę systemu automatyki magazynowej wraz z systemem sterowania oraz świadczenie przez Spółkę usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

 

 

07/01/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku rozwin

Raport nr 1/2016

 

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

1. Raporty kwartalne

 • raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - w dniu 15 lutego 2016 roku,
 • raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - w dniu 12 maja 2016 roku,
 • raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - w dniu 12 sierpnia 2016 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - w dniu 14 listopada 2016 roku.

 

2. Raport roczny

 • raport roczny za rok 2015 - w dniu 6 maja 2016 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.  

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

20/11/2015 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 17/2015

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 19 listopada 2015 roku znaczącej dla Spółki umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), pod nazwą: „Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych” w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury.

Przedmiotem umowy jest wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych obejmująca: prace projektowe, roboty budowlane  i instalacyjne realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego Program Funkcjonalno–Użytkowy.

Wartość umowy: 8 220 770,85 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 14.07.2016 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

13/10/2015 Informacja o podpisaniu istotnych umów bankowych rozwin

Raport nr 15/2015

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu i podpisaniu w dniu 13 października 2015 roku egzemplarzy następujących umów (datowanych na 12 października 2015 roku):

1. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”)

oraz

2. Umowy linii gwarancji („Umowa linii gwarancji”)

 

z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa („Bank”).

 

Przeznaczeniem kredytu, którego maksymalny limit stanowi kwota 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony), a okres kredytowania kończy się z dniem 12 października 2016 roku,  jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Przedmiotem Umowy linii gwarancji natomiast jest udostępnienie limitu gwarancyjnego do maksymalnej wysokości 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony) na potrzebę realizacji bieżących kontraktów.

 

Kryterium uznania Umowy oraz Umowy linii gwarancji za znaczące jest ich wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

20/08/2015 Informacja o podpisaniu umowy rozwin

Raport nr 14/2015

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 20 sierpnia 2015 roku umowy z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Poznań, ul. Półwiejska 42 w Poznaniu („Bank”) na kredyt odnawialny, którego przedmiotem jest zaspokojenie zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie bieżącej działalności Spółki.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

23/06/2015 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Logzact S.A. rozwin

Raport nr 12/2015

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Logzact S.A., nowego członka - Panią Marię Łucję Bogajewską, zgodnie z treścią uchwały nr 16/2015.

Życiorys Pani Marii Łucji Bogajewskiej przedstawiamy poniżej:

 

Dr Maria Łucja Bogajewska

 

Adwokat, doktor nauk prawnych. Od 2015 roku dyrektor Departamentu Prawnego Quantum Asset Management sp. z o.o. - spółki zarządzającej SGB – FIZAN.  Członek Rady Nadzorczej spółki Blu Pre Ipo S.A.

 

Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej:

 

W latach 2008-2012 była prawnikiem w Kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k. w Warszawie, od 2012 roku współpracuje z FilipiakBabicz Kancelarią Prawną w Poznaniu jako prawnik, a w okresie od stycznia 2014 do marca 2015 jako adwokat i młodszy partner.

 

W maju 2013 roku obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pracę doktorską zatytułowaną „Odpowiedzialność karna syndyka za szkodliwe nadużycie władzy”. W 2012 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Stypendystka programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy (2005/2006). Odbyła staże w wiodących kancelariach niemieckich. Prelegentka na polsko – niemieckich sympozjach z zakresu prawa karnego w Poznaniu oraz Bayreuth i konferencjach z zakresu prawa spółek.

Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Jej praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital przy aktywizacji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych. Koordynuje prace począwszy od przygotowania struktury prawnej transakcji, prowadzenia badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych.

Była wykładowcą prawa handlowego oraz prawa cywilnego w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa karnego.

 

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pani Maria Łucja Bogajewska nie jest osobą karaną, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w stosunku do podmiotów w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect".

Dane osobowe zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 Regulaminu ASO NC.

 

23/06/2015 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Logzact S.A. rozwin

Raport nr 11/2015

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Logzact S.A., Pana Michała Gajewskiego – członka Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią uchwały nr 15/2015.

Panu Michałowi Gajewskiemu serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz Spółki oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect"

 

23/06/2015 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 23 czerwca 2015 roku. rozwin

Raport nr 10/ 2015

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 23 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

05/06/2015 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 9/2015

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 5 czerwca 2015 roku znaczącej dla Spółki umowy podwykonawczej (datowanej przez kontrahenta na dzień 29 maja 2015 roku) z firmą zajmującą się działalnością budowlaną i deweloperską. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie „Systemu Transportu Szynowego Książek”, który będzie realizowany przez Spółkę w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2 – Budynek Biblioteki”.

Łączna wartość umowy na dzień podpisania umowy wynosi  227.500 EUR netto.

Okres realizacji umowy: czerwiec 2015 - listopad 2015.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28/05/2015 Wykup obligacji serii A rozwin

Raport nr 8/2015

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent dokonał w dniu 28 maja 2015 roku przedterminowego wykupu w całości 422 sztuk dwuletnich obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej i emisyjnej równej 1.000,00 zł i łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 422.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. Przedmiotowe obligacje serii A zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 29 maja 2013 roku i następnie przydzielone w dniu 7 czerwca 2013 roku, o czym Emitent poinformował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 14/2013  i raporcie bieżącym  nr 15/2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

 

28/05/2015 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 7/2015

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00, w siedzibie Logzact S.A., w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

Treść ogłoszenia wraz ze wszyskimi dokumentami niezbędnymi na ZWZ znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Załączniki:

 

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał

3. Formularz pełnomocnictwa

4. Formularz głosowania do pełnomocnictwa

5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania finansowego za 2014 rok

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku

8. Uchwała Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2014 rok

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku

 

27/03/2015 Informacja o podpisanej umowie gwarancji rozwin

Raport nr 5/2015

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 27 marca  2015 roku umowy gwarancji z bankiem SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Bank”).

W ramach umowy Bank udzieli gwarancję zabezpieczającą dobre wykonanie zobowiązań Spółki wobec Beneficjenta wynikających z zawartej między nimi umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie dobre wykonanie kontraktu na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu magazynowo – kompletacyjnego wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym Beneficjenta.

Gwarancja zostanie udzielona do kwoty 285.000,00 EUR, z terminem ważności do 11 czerwca 2016 roku i będzie zabezpieczać w tym okresie wymagalne i prawidłowo zgłoszone do wykonania zobowiązania Emitenta wobec Beneficjenta.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy gwarancji, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

03/02/2015 Informacja o podpisaniu istotnej umowy rozwin

Raport nr 2/2015

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 2 lutego 2015 roku umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie montażu konstrukcji regałowych oraz systemów transportu wewnętrznego. Przedmiotem umowy jest wykonanie na zlecenie Emitenta montażu mechanicznego urządzeń, które zostaną wykorzystane w magazynie Beneficjenta umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

08/01/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku rozwin

Raport nr 1/2015

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:

 1. Raporty kwartalne
 • raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - w dniu 13 lutego 2015 roku,
 • raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - w dniu 13 maja 2015 roku,
 • raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - w dniu 13 sierpnia 2015 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - w dniu 13 listopada 2015 roku.

 

 1. Raport roczny
 • raport roczny za rok 2014 - w dniu 27 marca 2015.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.  

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  

 

 

04/12/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 20/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku znaczącej dla Spółki umowy, z producentem wyrobów chemicznych przeznaczonych głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Spółkę dostawy i montażu  automatycznego systemu magazynowo - kompletacyjnego.

 

Wartość umowy wynosi: na dzień podpisania umowy (03.12.2014 r.) w przeliczeniu wg kursu średniego 7.899.060,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji umowy: połowa 2016 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

26/11/2014 Informacja o podpisaniu umowy rozwin

Raport nr 19/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 25 listopada 2014 roku umowy na kredyt obrotowy finansujący akredytywę w ramach kontraktu z dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2014 z dnia 06.08.2014 roku.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

11/10/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 17/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 10 października 2014 roku umowy na wykonanie usług specjalistycznych na zlecenie Emitenta, w magazynie Beneficjenta kontraktu, o podpisaniu którym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

04/10/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 16/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 3 października 2014 roku umowy z firmą będącą producentem rozwiązań w zakresie logistyki wewnętrznej. Przedmiotem umowy są dostawy na zlecenie Emitenta urządzeń techniki magazynowej, które zostaną wykorzystane w magazynie Beneficjenta umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

07/08/2014 Informacja o podpisaniu istotnego zamówienia rozwin

Raport nr 14/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku istotnego zamówienia z firmą będącą producentem automatycznych systemów pakujących. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na zlecenie Emitenta maszyn pakujących w magazynie Beneficjenta umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

 

Kryterium uznania zamówienia za znaczące jest jego wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

07/08/2014 Informacja o podpisanej umowie gwarancji rozwin

Raport nr 13/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku umowy gwarancji z bankiem SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Bank”).

W ramach umowy Bank udzieli gwarancję zabezpieczającą spłatę zobowiązań Emitenta wobec Beneficjenta, wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie dobre wykonanie kontraktu na dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu przenośników zgodnie z zawartą w/w umową.

Gwarancja udzielona została z terminem ważności do 30.06.2015 roku i będzie zabezpieczać w tym okresie wymagalne i prawidłowo zgłoszone do zapłaty zobowiązania Emitenta wobec Beneficjenta.

Łączna suma udzielonych przez Bank gwarancji wynosi 4 171 279 zł, co stanowi w przeliczeniu na euro 15% wartości netto podpisanej z Beneficjentem umowy.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania Banku wobec Spółki, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

06/08/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 12/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2014 roku umowy (datowanej na 1 sierpnia 2014 roku) z firmą będącą producentem systemów składowania. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż na zlecenie Emitenta regałów magazynowych w magazynie Beneficjenta umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

06/08/2014 Informacja o podpisaniu znaczącej umowy rozwin

Raport nr 11/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2014 roku umowy z firmą będącą producentem systemów sortujących. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż na zlecenie Emitenta sortera w magazynie Beneficjenta umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

04/07/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 10/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 04 lipca 2014 roku znaczącej dla Spółki umowy, z firmą zarejestrowaną w Czechach i będącą producentem osprzętu samochodowego. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Spółkę Automatycznego Magazynu Pojemnikowego.

Umowa jest istotna również ze względu na fakt, iż będzie to dla Spółki pierwszy zagraniczny projekt, który może okazać się kluczowym dla transgranicznej działalności Spółki w ramach Unii Europejskiej.

 

Łączna wartość umowy na dzień podpisania umowy wynosi  1 017 450,00 Euro netto.

Okres realizacji umowy: lipiec 2014 - marzec 2015.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13/06/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 9/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku znaczącej dla Spółki umowy, z firmą należącą do grupy kapitałowej największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Spółkę dostawy i montażu systemu automatyki magazynowej wraz
z systemem sterowania. Podpisany kontrakt obejmuje także świadczenie serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego w okresie pięciu lat po odbiorze systemu.

Łączna wartość umowy na dzień podpisania umowy wynosi  28 370 880 zł netto.

Okres realizacji umowy dostawy i montażu: czerwiec 2014 - czerwiec 2015.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

09/05/2014 Korekta raportu bieżącego z dnia 7 maja 2014 roku - treść uchwał podjętych przez ZWZ rozwin

Raport nr 7/ 2014

 

Z uwagi na nieprawidłowy załącznik w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 7 maja 2014 zawierający protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którym pominięta została jedna z podjętych uchwał Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości poprawny załącznik z treścią wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 7 maja 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.


Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

07/05/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku rozwin

Raport nr 6/ 2014

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 7 maja 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

11/04/2014 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport 5/2014

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 7 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00, w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia i dokumentów niezbędnych na ZWZ znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał

3. Formularz pełnomocnictwa

4. Formularz głosowania do pełnomocnictwa

5. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania finansowego za rok 2013

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku

8. Uchwała Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2013 rok

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

 

16/01/2014 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 2/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu
16 stycznia 2014 roku znaczącej dla Spółki umowy z  Biblioteką Śląską w Katowicach. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na „Serwis instalacji technologicznej magazynu wysokiego składowania zwanej instalacją LIBROMAG” (nr ref.: TO.381-9/2013) ogłoszonym przez Zamawiającego - Bibliotekę Śląską, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice.

 

Termin realizacji umowy:  umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 01.02.2014 do 31.01.2017 roku.

 

Wartość umowy:  2.599.000 zł netto/3 lata

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

07/01/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2014 roku rozwin

Raport nr 1/2014

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2014 roku będą publikowane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - w dniu 12 lutego 2014 roku,
 • raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - w dniu 12 maja 2014 roku,
 • raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - w dniu 12 sierpnia 2014 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - w dniu 12 listopada 2014 roku,
 • raport roczny za rok 2013 - w dniu 14 marca 2014.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.  

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  

 

 

12/11/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 22/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu znaczącej dla Spółki umowy, datowanej na 12 listopada 2013 roku, z wiodącą na rynku polskim firmą budowlaną. Przedmiotem umowy jest realizacja kompleksowej instalacji poczty pneumatycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z niezbędnymi próbami, rozruchami i szkoleniami.

Wartość umowy: 525.000 zł netto.

Termin realizacji umowy: do 15 lipca 2016 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

11/10/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 21/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 11 października 2013 roku znaczącego dla Spółki zamówienia od firmy będącej liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki na zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego magazynu paletowego oraz zawarciu w związku z tym istotnej umowy.

 

Wartość umowy: 390.000 EURO netto.

Termin realizacji umowy: do 30 kwietnia 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

04/10/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 20/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2013 roku znaczącej dla Spółki umowy (datowanej przez kontrahenta na 3 października 2013 roku) z  Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i art. 43 ust. 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.2013, poz. 907, 984 i 1047) oraz zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”. Przedmiotem umowy jest  realizacja przez Spółkę projektu „Rozbudowy systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne – Zakup i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z integracją z systemem AMMS”.

 

Wartość umowy:  6.765.000 zł brutto.

 

Termin realizacji umowy:  w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

05/07/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 18/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 4 lipca 2013 roku znaczącej dla Spółki umowy z firmą będącą producentem osprzętu elektrotechnicznego na dostawę, montaż i uruchomienie systemu przenośników wraz z systemem MFC (Material Flow Control) oraz koordynację i integrację innych elementów technologii logistycznych w nowo budowanym magazynie wyrobów gotowych.

 

Wartość umowy: 781.300 EURO netto.

Termin realizacji umowy: lipiec 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28/06/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 17/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku znaczącej dla Spółki umowy (datowanej na 21 czerwca 2013 roku) z firmą będącą dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych na dostawę, montaż i uruchomienie systemu przenośników paletowych wraz z automatyką.

Wartość umowy: 739.831,30 zł netto.

Termin realizacji umowy: 15.03.2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

26/06/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku. rozwin

Raport nr 16/2013

 

Zarząd Spółki  Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 26 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Do pobrania:

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

07/06/2013 Informacja dotycząca emisji obligacji imiennych serii A rozwin

Raport nr 15/2013

 

Zarząd spółki Logzact S.A. informuje, że w wyniku dokonania przydziału 422 obligacji imiennych serii A doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii A realizowana na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 29 maja 2013 roku.

W wyniku emisji Spółka przydzieliła 422 obligacje imienne serii A o wartości nominalnej i emisyjnej równej 1.000,00 zł i pozyskała kwotę 422 000 zł.

Zapisy na obligacje złożyło w sumie 22 obligatariuszy, będących osobami fizycznymi.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

30/05/2013 Uchwała Zarządu Logzact S.A. w sprawie emisji obligacji serii A rozwin

Raport nr 14/2013

 

Zarząd spółki Logzact S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2013 roku podjął uchwałę nr 3/2013 w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 500 (pięćset) obligacji imiennych serii A, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej 250 obligacji. Wykup obligacji przypadać będzie w dniu 31 maja 2015 roku. Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia obligacji, ani publicznej oferty obligacji.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

29/05/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwin

Raport nr 13/2013

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00, w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA

2. Projekty uchwał na ZWZA

3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA

4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

7. Uchwała Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2012 rok

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Logzact SA z działalności w 2012 roku

28/05/2013 Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwin

Raport nr 12/2013

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) zwołanego na dzień 28 maja 2013 r.

 

Przyczyną nieodbycia się ZWZA jest fakt, że na ZWZA na dzień 28 maja 2013 r. nie zarejestrował się żaden akcjonariusz Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

30/04/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwin

Raport nr 10/2013

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00, w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA
 2. Projekty uchwał na ZWZA
 3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2012
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
 6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok
 7. Uchwała Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2012 rok

 

05/04/2013 Określenie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę rozwin

Raport nr 9/2013

 

Oświadczenie LOGZACT S.A. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect).

 

 Zarząd LOGZACT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka) informuje, że odstępuje od stosowania zasad ładu korporacyjnego wymienionych w następujących ustępach Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect): 

 

1) ust. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 Zarząd informuje, że Spółka stosuje i zamierza stosować wszystkie zasady określone w niniejszym ustępie z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących, które będą umieszczane na stronie internetowej. Przyczyną nie stosowania powyższej zasady są wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet, które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

 

2) ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od korzystania z sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.gpwinfostrefa.pl. z uwagi na to, że w opinii Zarządu informacje publikowane na stronie internetowej Spółki, a także te opublikowane w raportach bieżących i okresowych są wystarczające z punktu widzenia potrzeb inwestorów indywidualnych.

 

3) ust. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od publicznego organizowania spotkań z inwestorami, analitykami i mediami we współpracy z Autoryzowanym Doradcą, jednak nie wyklucza, że takie spotkania mogą mieć miejsce, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba ich przeprowadzenia. W Spółce została wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z inwestorami, analitykami i mediami.

 

4) ust. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od publikowania miesięcznych raportów począwszy od raportu miesięcznego za marzec 2013 roku z uwagi na to, że w opinii Zarządu należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych jest wystarczające do prawidłowego informowania o  działaniach Spółki.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 i § 6 ust. 8 a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28/03/2013 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2013 roku rozwin

Raport nr 7/2013

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2013, opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2013. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z 29 maja 2013 roku na 2 kwietnia 2013 roku. Zmiana daty opublikowania raportu rocznego podyktowana jest otrzymaniem przez Emitenta w dniu 25 marca 2013 roku opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Wobec powyższego przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – w dniu 14 lutego 2013 roku

Raport roczny za 2012 rok – w dniu 2 kwietnia 2013 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – w dniu 13 maja 2013 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – w dniu 12 sierpnia 2013 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – w dniu 12 listopada 2013 roku

 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z § 6 ust. 11 oraz ust. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

27/03/2013 Informacja dotycząca istotnej umowy rozwin

Raport nr 6/2013

 

Spółka LOGZACT S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2013 roku wpłynęło do Zarządu Emitenta oświadczenie spółki DSG Poland sp. z o.o. (KRS: 285548) o „wycofaniu się przez DSG Poland sp. z o.o. z realizacji z Emitentem magazynu pojemnikowego w Mierzynie, w oparciu o koncepcję wykonania projektu przygotowaną przez Emitenta”.

 

Wraz z oświadczeniem DSG Poland sp. z o.o. zaproponowała ugodowe zakończenie współpracy polegające na przekazaniu przez Emitenta wykonanej dotychczas dokumentacji projektowej w zamian za zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia.

 

Komentarz Zarządu Emitenta:

Emitent uznaje oświadczenie DSG Poland sp. z o.o. z dnia 25 marca 2013 roku za bezskuteczne i niezgodne z łączącą strony umową.


Spółka DSG Poland sp. z o.o. (dawniej OTICON Polska Production sp. z o.o.) oraz Emitent w dniu 10 października 2012 roku podpisały umowę, na mocy której strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zrealizowania projektu magazynu pojemnikowego w Mierzynie dla DSG Poland sp. z o.o.

 

W ramach podpisanej umowy strony miały podjąć negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy na wykonanie inwestycji w oparciu o przedłożoną przez Emitenta ofertę, którą DSG Poland sp. z o.o. zaakceptowała, przy czym Emitent miał przystąpić do prac projektowych dla inwestycji (projekt techniczny wykonawczy uwzględniający uzgodnienia branżowe), a następnie, na podstawie odrębnej umowy (umowa przyrzeczona), ją zrealizować. DSG Poland sp. z o.o. zobowiązała się natomiast podpisać z Emitentem umowę przyrzeczoną na realizację tej inwestycji pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2012 roku umową, do zawarcia umowy na realizację inwestycji może nie dojść w przypadku nieuzyskania przez DSG Poland sp. z o.o. pozwolenia na budowę, braku porozumienia, co do treści umowy na realizację inwestycji lub w przypadku wycofania się DSG Poland sp. z o.o. z realizacji inwestycji.

 

W ocenie Emitenta żaden z powyższych warunków uprawniających do odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej nie został spełniony.

 

Mając na uwadze powyższe, Emitent planuje podjąć rozmowy z DSG Poland sp. z o.o. w celu wyjaśnienia przyczyn stanowiska DSG Poland sp. z o.o. i wyegzekwowania realizacji wzajemnych zobowiązań zgodnie z umową z dnia 10 października 2012 roku, w tym w szczególności zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

20/03/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Emitenta na NC rozwin

Raport nr 5/2013

 

 

Zarząd spółki LOGZACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 marca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 296/2013 w sprawie określenia 22 marca 2013 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

 

a) 1.480.000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii A,

b) 164.450 (stu sześćdziesięciu czterech tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji serii B.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

14/03/2013 Wprowadzenie akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect rozwin

Raport nr 4/2013

 

Zarząd Spółki LOGZACT S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. na podstawie Uchwały nr 276/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LOGZACT S.A.:

 

1)     1.480.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

2)     164.450 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji serii B.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

13/02/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2013 roku rozwin

Raport nr 2/2013

 

Zarząd Logzact Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2013 roku będą publikowane w następujących terminach:
1) Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - w dniu 14 lutego 2013.
2) Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - w dniu 13 maja 2013.
3) Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - w dniu 12 sierpnia 2013.
4) Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - w dniu 12 listopada 2013.
5) Raport roczny za rok 2012 - w dniu 29 maja 2013.
Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.  

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  

06/02/2013 Przystąpienie do systemu EBI rozwin

Raport nr 1/2013

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2013 r. Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za jej pośrednictwem.

 

Podstawa prawna: §10 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r.

...
Please wait...