UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


RAPORTY ESPI

12/12/2017 Uzupełnienie informacji do raportu nr 15/2017 rozwin

Raport nr 16/2017

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji przekazuje dodatkowe informacje o podstawie umorzenia postępowania sanacyjnego.

Sąd umorzył postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie następujących artykułów ustawy Prawo restrukturyzacyjne (PrRest):

- art. 325 ust. 1 pkt 1 PrRest, który wskazuje, że prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli,

- art 325 ust. 2 PrRest, który wskazuje, że Sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany,

- art. 326 ust. 2 PrRest, który wskazuje, że Sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni,

- art. 326 ust. 3 PrRest, który wskazuje, że Sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań uznając ponadto, że jego kontynuowanie jest całkowicie niezgodne z art. 3 ust. 1 PrRest, a ponadto z art. 3 ust. 5 i 6 PrRest i  art. 159 PrRest.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca          Andrzej Głowacki

08/12/2017 Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta rozwin

Raport 15/2017                   

 

Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji informuje, że powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r. z urzędu umorzył postępowanie sanacyjne Logzact S.A.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

27/11/2017 Wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji rozwin

Raport 14/2017                   

 

Wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji, informuje o otrzymaniu od obligatariuszy, jak i administratora zabezpieczeń obligacji serii B wezwania do przedterminowego wykupu obligacji, jak i zapłaty zaległych odsetek. 

Wartość nominalna wyemitowanych przez LOGZACT obligacji wynosiła 635.000 PLN.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

 

27/11/2017 Wezwanie do zapłaty od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group rozwin

Raport 13/2017

 

Wezwanie do zapłaty od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 20 września 2017 r., DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji, informuje o otrzymaniu wezwania do zapłaty od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w kwocie 300.000 PLN w związku z wypłatą ww. kwoty z gwarancji zapłaty wadium na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ("USK Białystok"). Zarząd Logzact S.A. w raporcie bieżącym nr 9/2017 poinformował, że otrzymał pismo z USK Białystok o zatrzymaniu wadium wniesionego przez Emitenta w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

27/11/2017 Wezwanie do zapłaty od B2B IT Sp. z o.o. rozwin

Raport 12/2017

 

Wezwanie do zapłaty od B2B IT Sp. z o.o.

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji, informuje o otrzymaniu wezwania do zapłaty i oświadczenia o potrąceniu od firmy B2B IT Sp. z o.o. W wezwaniu spółka B2B IT Sp. z o.o. wezwała do zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy z dnia 12 czerwca 2014 r. w wysokości 400.000 EUR. Ponadto dokonała częściowego potrącenia wierzytelności przysługującej Logzact S.A. od B2B IT i w ostateczności wezwała LOGZACT S.A. w restrukturyzacji do zapłaty kwoty 388.657,86 EUR. W odpowiedzi wysłanej do B2B IT Sp. z o.o. Zarządca nie uznał w całości ww. kary umownej i jednocześnie wezwał B2B IT do zapłaty na rzecz LOGZACT kwoty 46.929,02 PLN.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

27/11/2017 Odstąpienie od umowy o dofinansowanie rozwin

Raport 11/2017

 

Odstąpienie od umowy o dofinansowanie

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji, informuje o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: "Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej" podpisanej przez Zarząd Logzact S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Zarząd Logzact S.A. informował o tej umowie w raporcie bieżącym nr 2/2017. Odstąpienie od umowy wynika z braku możliwości jej realizacji przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca              Andrzej Głowacki

 

28/09/2017 Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Emitenta rozwin

Raport nr 10/2017

 

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Emitenta

 

Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 28 września br. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec LOGZACT S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, nr KRS 0000398981. Tym samym postanowieniem, Sąd ustanowił Sędziego – Komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza oraz  Zarządcę DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu  (KRS: 0000442983). 

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

20/09/2017 Informacja o zatrzymaniu wadium i niepodpisaniu umowy z USK Białystok rozwin

Raport nr 9/2017

 

Informacja o zatrzymaniu wadium i niepodpisaniu umowy z USK Białystok

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2017 roku otrzymał pismo z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku („USK Białystok”), w którym to informuje się o zatrzymaniu wadium wniesionego przez Emitenta w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku. Informacja o wyborze oferty Emitenta w tym przetargu została upubliczniona w dniu 7 lipca 2017 r. w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2017.

Zarząd Emitenta dołożył wszelkich starań, by spełnić warunki umożliwiające podpisanie umowy, jednak aktualna sytuacja Emitenta, o której Emitent poinformował w dniu 8 września 2017 roku w raporcie bieżącym nr 8/2017 spowodowała, że Emitent nie zdołał pozyskać zabezpieczenia w formie gwarancji dobrego wykonania kontraktu, co z kolei było warunkiem koniecznym do podpisania umowy. Zarząd Emitenta zamierza jednak zakwestionować decyzję USK Białystok dotyczącą zatrzymania wadium.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07/09/2017 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Emitenta rozwin
 Raport nr 8/2017
 
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Emitenta.

 

Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „ Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 opublikowanego w dniu 4 września 2017 roku informuje, że w dniu 7 września 2017 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

 

Przedmiotowy wniosek został złożony do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, a jego przedmiotem jest: (i) otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta oraz (ii) ustanowienie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu  zarządcą w postępowaniu sanacyjnym wobec Emitenta.

 

Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta jest uzasadnione przede wszystkim treścią normy prawnej wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którą celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. W przypadku Emitenta wartość przedsiębiorstwa rozumianego jako całość jest zdecydowanie większa niż jego wartość w przypadku, gdy dojdzie do dezintegracji. Pomimo występującej przesłanki niewypłacalności Emitent dysponuje majątkiem i zapleczem pozwalającym na kontynuowanie działalności generującej przychody. Podstawowym źródłem przychodów Emitenta jest cykliczna realizacja zawieranych przez niego kontraktów, z tytułu wykonania których otrzymuje on wynagrodzenie. Istotną wartość posiada zatem zorganizowane przedsiębiorstwo Emitenta, na które składa się nie tylko jego majątek, ale także wykwalifikowani pracownicy, wieloletnie doświadczenie w branży, kontakty z podwykonawcami i dostawcami. Wszystkie te elementy pozwalają Emitentowi na zdobywanie zleceń, a co za tym idzie na generowanie przychodów. Działania sanacyjne mają na celu przywrócenie Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

 

04/09/2017 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Spółki. rozwin

Raport nr 7/2017

 

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Spółki.

 

Zarząd Logzact  S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Niniejsza decyzja podyktowana jest  potrzebą ochrony praw i interesów Emitenta, jego kontrahentów
oraz akcjonariuszy. Emitent podjął decyzję o konieczności podjęcia również niezbędnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy oraz ustabilizowania sytuacji finansowej Emitenta
z uwagi na konieczność doprowadzenia do poprawy pogarszającej się płynności finansowej, u której podstaw leży rozliczenie kontraktu, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2014
z 13 czerwca 2014 roku oraz nr 3/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

 

07/07/2017 Informacja o wyborze oferty Emitenta rozwin

Raport nr 6/2017

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 7 lipca br. do Emitenta wpłynęło pismo z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ("USK Białystok"), w którym USK Białystok zawiadomił Emitenta na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku (Nr sprawy: 17/2017) została wybrana oferta Emitenta. O podpisaniu umowy i kluczowych jej biznesowych warunkach Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29/06/2017 Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w ZWZ, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów rozwin

Raport nr 5/2017

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

1. Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 900.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,05%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

 

2. Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 99.445

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku reprezentowanych było łącznie 999.445 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 999.445 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450, co stanowiło 60,78% głosów.

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

02/06/2017 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 3/2017

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Logzact S.A. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Załącznik:

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

23/02/2017 Informacja o podpisaniu Umowy o dofinansowanie Projektu rozwin

Raport nr 2/2017

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 23 lutego 2017 roku znaczącej dla Spółki umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań), działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (zwanym „Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+”). Zgodnie z raportem nr 13/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: „Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej” („Projekt”) złożonemu przez Emitenta. Podpisana w dniu dzisiejszym Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 określa zasady wykorzystania dofinansowania i rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, przekazywania dofinansowania w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji na realizację Projektu określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.

 

Głównym celem realizacji dofinansowanego Projektu jest opracowanie nowej technologii projektowania i symulacji systemów automatyki magazynowej. Projekt wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Emitenta, która ma na celu likwidację barier rozwoju oraz wzrost efektywności przedsiębiorstwa a tym samym konkurencyjności w oparciu o prace B+R. Badana i rozwijana przez Emitenta innowacyjna technologia to zaawansowane rozwiązanie techniczne, w którym stosowane są najnowsze odkrycia naukowe z zakresu optymalizacji procesów przemysłowych oraz elementy sztucznej inteligencji (systemy wieloagentowe) wspierające podejmowanie decyzji w oparciu
o rozproszone zbiory danych i złożone obliczeniowo problemy optymalizacyjne. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowej technologii projektowania i symulacji systemów automatyki magazynowej prowadzone są i będą w trakcie realizacji całego Projektu w ścisłej współpracyz Politechniką Poznańską. 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 081 476,75 zł. Zgodnie z podpisaną umową Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaje Spółce dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2 163 333,00 zł, co stanowi 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, które wynoszą 3 605 555,00 zł.

 

Dwuletni okres realizacji Projektu zostanie zakończony z dniem 31.12.2018 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

01/02/2017 Informacja o podpisaniu istotnej umowy rozwin

Raport nr 1/2017

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 1 lutego 2017 roku istotnej umowy (datowanej na 23 stycznia 2017 roku) z firmą świadczącą  kompleksowe usługi w zakresie spedycji i transportu. Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, montaż
i uruchomienie systemu zintegrowanych przenośników do obsługi kanału wysyłkowego B2B.

 

Wartość zamówienia: 349.897 EUR netto.

Termin realizacji zamówienia:  trzeci kwartał 2017 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

15/12/2016 Informacja o podpisaniu aneksu do umowy bankowej rozwin

Raport nr 14/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku aneksu do umowy z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Poznań, ul. Półwiejska 42 w Poznaniu („Bank”) na zwiększenie wartości kredytu odnawialnego z 2.500.000 zł do 3.500.000 zł, którego przedmiotem jest zaspokojenie zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie bieżącej działalności Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

14/12/2016 Informacja o przyznaniu dofinansowania rozwin

Raport nr 13/2016

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. (Emitent) zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał skan pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego (Urząd), w którym to Urząd informuje, że 9 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi o  RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: „Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej” złożonemu prze Logzact S.A.

 

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu stosownej umowy o wsparcie unijne niezwłocznie po jej podpisaniu.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

12/12/2016 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji rozwin

Raport nr 12/2016

 

W nawiązaniu do raportu nr 11/2016 opublikowanego w dniu 9 grudnia 2016 roku Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu pocztą w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2016 roku oryginałów zawiadomień dotyczących stanu posiadania akcji Emitenta od dwóch spółek: ULTRA QAM 2 sp. z o.o. i E-COMMERCE INVESTMENT sp. z o.o. Zawiadomienia dotyczyły transakcji zbycia i nabycia akcji Emitenta.
Emitent niniejszym przekazuje w załączniku treść dwóch otrzymanych zawiadomień.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Do pobrania:

 

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

09/12/2016 Zawiadomienie dotyczące stanu posiadania akcji rozwin

Raport nr 11/2016

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Do pobrania:

 

Zawiadomienie dotyczące stanu posiadania akcji

25/11/2016 Podpisanie aneksów do umów bankowych rozwin

Raport nr 10/2016

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 25 listopada 2016 roku egzemplarzy następujących umów bankowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa („Bank”), będących aneksami
do zawartych w ubiegłym roku umów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 w dniu 13 października 2015 roku:

1. Zmiana nr 2 do Umowy linii gwarancji

2. Zmiana nr 3 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 

Przedmiotem Umowy linii gwarancji jest udostępnienie limitu gwarancyjnego do maksymalnej wysokości 2.047.131,32 PLN (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści jeden i 32/100 złotych) – zmniejszenie kwoty z 4.000.000 zł, na potrzebę realizacji bieżących kontraktów.

Przeznaczeniem kredytu natomiast, którego maksymalny limit stanowi kwota 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset tysięcy zł) – zmniejszenie kwoty z 2.000.000,00 zł, a okres kredytowania kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 roku,  jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.

03/11/2016 Informacja o zawarciu istotnej umowy rozwin

Raport nr 9/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 3 listopada 2016 roku znaczącej dla Spółki umowy (datowanej na dzień 2 listopada 2016 roku) z firmą świadczącą profesjonalne usługi w sektorze medycznym. Przedmiotem umowy jest instalacja systemu poczty pneumatycznej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, z którym to Zamawiający zawarł oddzielną umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Łączna wartość umowy wynosi  1 190 000  zł netto.

Okres realizacji umowy: do 31 marca 2017 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.

31/08/2016 Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w NWZ, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów. rozwin

Raport nr 8/2016

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 2016 roku
o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

      1. Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 900.000

Udział w liczbie głosów na NWZ: 90,05%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

 

      2. Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 99.445

Udział w liczbie głosów na NWZ: 9,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2016 roku reprezentowanych było łącznie 999.445 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 999.445 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450, co stanowiło 60,78% głosów.Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

26/08/2016 Informacja o podpisaniu istotnych umów bankowych rozwin

Raport nr 6/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 26 sierpnia 2016 roku następujących umów z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Poznań, ul. Półwiejska 42 w Poznaniu („Bank”):

 

1.Umowa kredytowa o kredyt odnawialny z okresem kredytowania do 25.08.2017 roku, przy czym czynność ta zmienia wysokość kwoty kredytu w ramach umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2015 w dniu 20.08.2015 roku z przyznanej uprzednio kwoty 2.000.000,00 na nową kwotę 2.500.000,00 zł.

2.Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000, 00 zł z okresem kredytowania do 24.08.2017 roku.

 

Przeznaczeniem środków pozyskanych z powyższych umów kredytowych jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

04/08/2016 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozwin

 

Raport nr 5/2016

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień
31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Logzact S.A. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

08/07/2016 Informacja o otrzymaniu istotnego zamówienia rozwin

 

Raport nr 4/2016

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 lipca 2016 roku istotnego zamówienia od firmy Servus Intralogistics GmbH (Generalny Wykonawca), w ramach podpisanej 1 lipca 2016 roku umowy o współpracy, o podpisaniu której Emitent informował w komunikacie bieżącym tego samego dnia (tj. 1 lipca 2016 roku). Przedmiotem zamówienia jest realizacja automatycznego systemu depaletyzacji i zrobotyzowanego systemu kompletacji zamówień produkcyjnych u klienta końcowego - spółki Phoenix Contact Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomyślu.

Wartość zamówienia: 631.300 EUR netto

Termin realizacji zamówienia: marzec 2017 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

30/06/2016 Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w ZWZ, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów rozwin

Raport nr 3/2016

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku
o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

      1.   Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

 

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 900.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,05%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

 

      2.   Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

 

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 99.445

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku reprezentowanych było łącznie 999.445 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 999.445 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450, co stanowiło 60,78% głosów.Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

03/06/2016 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 1/2016

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Logzact S.A. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.

 

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

 

 

26/10/2015 Korekta raportu nr 4/2015 – uzupełnienie informacji rozwin

Raport nr 8/2015

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu 25 września 2015 roku raporcie bieżącym nr 4/2015 dotyczącym zawiadomienia od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach dokonanych przez podmioty z Nią powiązane w rozumieniu art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, tj. przez LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Blu One S.A. z siedzibą w Poznaniu na akcjach Emitenta nie została zamieszczona informacja o trybie zawarcia transakcji.

 

Emitent dokonując korekty raportu informuje, że poniższe transakcje dokonane zostały w trybie umów cywilnoprawnych poza rynkiem zorganizowanym.

 

W dniu 22 września 2015 roku LMB Capital S.A. (członek Rady Nadzorczej Emitenta jest również członkiem Rady Nadzorczej LMB Capital S.A.) sprzedała łącznie 129 347 akcji Emitenta w cenie 59,24 zł za akcję.

 

W dniu 22 września 2015 roku Blu One S.A. (członek Rady Nadzorczej Emitenta jest również Prezesem Zarządu Blu One S.A.) sprzedała łącznie 10 695 akcji Emitenta w cenie 59,24 zł za akcję.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

25/09/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. rozwin

Raport nr 7/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Spółki ULTRA QAM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572536, zwanej dalej „Spółką", że jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2013 r., poz. 1382, „ustawa o ofercie”), informuje o transakcji nabycia przez Spółkę 129.347 akcji Emitenta.

 

Nabycie ww. akcji Emitenta nastąpiło w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka nie posiadała akcji Emitenta.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada bezpośrednio 129.347 akcji na okaziciela Emitenta, co daje 129.347 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 7,86% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

25/09/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. rozwin

Raport nr 6/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Spółki LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000345477, zwanej dalej „Spółką", że jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2013 r., poz. 1382, „ustawa o ofercie"), informuje o  transakcji zbycia przez Spółkę 129.347 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji Emitenta. Zbycie ww. akcji Emitenta nastąpiło w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 września 2015 roku.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 461.902 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 461.902 głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta i 28,09% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada bezpośrednio 332.555 akcji na okaziciela Emitenta, co daje 332.555 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 20,22% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Spółka nie zamierza zmieniać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

25/09/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. rozwin

Raport nr 5/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Spółki QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jedynego komplementariusza uprawnionego do samodzielnej reprezentacji QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479616, zwanej dalej „Spółką", że jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2013 r., poz. 1382, „ustawa o ofercie") informuje o  transakcji nabycia  przez Spółkę 140.042 akcji Emitenta.

Nabycie ww. akcji Emitenta nastąpiło w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz BLU ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 września 2015 roku.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka nie posiadała akcji Emitenta. Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 140.042 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 140.042 głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

W dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu doszło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej do transakcji zbycia Akcji przez Spółkę na rzecz spółek zależnych od Spółki.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 140.042 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 140.042 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada pośrednio, poprzez swoje spółki zależne 140.042 akcje na okaziciela Emitenta, co daje 140.042 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nie ma podmiotów zależnych od Spółki, oprócz ULTRA QAM 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ULTRA QAM 5 sp. z o.o. w Warszawie, które posiadają akcje Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

25/09/2015 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. rozwin

Raport nr 4/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez podmioty z Nią powiązane w rozumieniu art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, tj. przez LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Blu One S.A. z siedzibą w Poznaniu na akcjach Logzact S.A.

 

W dniu 22 września 2015 roku LMB Capital S.A. (członek Rady Nadzorczej Emitenta jest zarówno członkiem Rady Nadzorczej LMB Capital S.A.) sprzedała łącznie 129 347 akcji Logzact S.A. w cenie 59,24 zł za akcję.

 

W dniu 22 września 2015 roku Blu One S.A. (członek Rady Nadzorczej Emitenta jest zarówno Prezesem Zarządu Blu One S.A.) sprzedała łącznie 10 695 akcji Logzact S.A. w cenie 59,24 zł za akcję.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

24/06/2015 Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w ZWZ w dniu 23.06.2015 roku, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów. rozwin

Raport nr 3/2015

 

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23 czerwca 2015 roku
o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

1. Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

 

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 900.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,05%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

 

                        2. Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

 

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 99.445

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku reprezentowanych było łącznie 999.445 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 999.445 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450, co stanowiło 60,78% głosów.Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

 

28/05/2015 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport nr 1/2015

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Logzact S.A., przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Załącznik:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

 

07/05/2014 Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w ZWZ, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów rozwin

Raport nr 6/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 maja 2014 roku
o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

                   1. Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 900.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 55,36%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

 

                   2. Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 99.445

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,12%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

 

                    3. Akcjonariusz: LMB Capital S.A.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 461.902

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 28,41%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 28,09%

 

                   4. Akcjonariusz: Swisslog Holding AG

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 164.450

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,11%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,00%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 maja 2014 roku reprezentowanych było łącznie 1.625.797 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 1.625.797 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450, co stanowiło 98,87%.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

11/04/2014 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ rozwin

Raport 4/2014

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 7 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

09/01/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi rozwin

Raport nr 3/2014

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, tj. Pana Przemysława Biłozora – Wiceprezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), w którym poinformował On, iż w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży akcji z dnia 16 listopada 2012 roku, w dniu 20 marca 2013 roku w Warszawie doszło do realizacji zbycia, w trybie transakcji pozagiełdowej, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału – Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (dalej: „Dom Maklerski”), 555 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu pięciu) zdematerializowanych Akcji w spółce Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398981 (zwanej dalej „Spółką”) po cenie 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za każdą akcję, tj. za łączną sumę 9990 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Realizacja sprzedaży Akcji odbyła się na podstawie złożonej w dniu 19 marca 2013 roku dyspozycji zbycia Akcji na rzecz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie.

 

Zgodnie z treścią § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1950), przekazanie przedmiotowej informacji we wcześniejszym terminie nie było konieczne.

 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

09/01/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi rozwin

Raport nr 2/2014

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Tomasza Tylińskiego, który 7 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko z Nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, tj. przez LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, na akcjach Logzact S.A.

 

W dniu 28 marca 2013 r. LMB Capital S.A. sprzedała łącznie 134 akcje Logzact S.A. w drodze zwykłych transakcji zwartych na sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, po następujących cenach za akcję: 10 akcji po 33,00 zł, 10 akcji po 33,01 zł, 14 akcji po 28,85 zł, 10 akcji po 29,00 zł, 10 akcji po 29,00 zł, 10 akcji po 29,50 zł, 10 akcji po 29,50 zł, 10 akcji po 28,80 zł, 20 akcji po 29,00 zł, 5 akcji po 29,00 zł, 5 akcji po 30,00 zł, 3 akcje po 28,80 zł, 6 akcji po 28,80 zł, 1 akcja po 29,00 zł, 10 akcji po 30,00 zł.

 

W dniu 31 maja 2013 r. LMB Capital S.A. sprzedała łącznie 46 akcji Logzact S.A. w drodze zwykłych transakcji zawartych na sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, po następujących cenach za akcję: 16 akcji po 37,20 zł, 3 akcje po 63,70 zł, 1 akcję po 69,00 zł, 10 akcji po 37,20 zł, 16 akcji po 37,20 zł.

 

W dniu 17 grudnia 2013 r. LMB Capital S.A. kupiła łącznie 21.388 akcji Logzact S.A. w drodze dwóch transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym, dokonanych za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 18 zł za jedną akcję. Wolumen każdej z transakcji wynosił 10.694 akcje Logzact S.A.

 

W dniu 30 grudnia 2013 r. LMB Capital S.A. kupiła 10.694 akcje Logzact S.A. w drodze transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 18 zł za jedną akcję.

 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

08/01/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi rozwin

Raport nr 1/2014

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Albina Pawłowskiego – o transakcjach dokonanych przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, tj. przez LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, na akcjach Logzact S.A.

 

W dniu 28 marca 2013 r. LMB Capital S.A. sprzedała łącznie 134 akcje Logzact S.A. w drodze zwykłych transakcji zwartych na sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, po następujących cenach za akcję: 10 akcji po 33,00 zł, 10 akcji po 33,01 zł, 14 akcji po 28,85 zł, 10 akcji po 29,00 zł, 10 akcji po 29,00 zł, 10 akcji po 29,50 zł, 10 akcji po 29,50 zł, 10 akcji po 28,80 zł, 20 akcji po 29,00 zł, 5 akcji po 29,00 zł, 5 akcji po 30,00 zł, 3 akcje po 28,80 zł, 6 akcji po 28,80 zł, 1 akcja po 29,00 zł, 10 akcji po 30,00 zł.

 

W dniu 31 maja 2013 r. LMB Capital S.A. sprzedała łącznie 46 akcji Logzact S.A. w drodze zwykłych transakcji zawartych na sesji giełdowej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, po następujących cenach za akcję: 16 akcji po 37,20 zł, 3 akcje po 63,70 zł, 1 akcję po 69,00 zł, 10 akcji po 37,20 zł, 16 akcji po 37,20 zł.

 

W dniu 17 grudnia 2013 r. LMB Capital S.A. kupiła łącznie 21.388 akcji Logzact S.A. w drodze dwóch transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym, dokonanych za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 18 zł za jedną akcję. Wolumen każdej z transakcji wynosił 10.694 akcje Logzact S.A.

 

W dniu 30 grudnia 2013 r. LMB Capital S.A. kupiła 10.694 akcji Logzact S.A. w drodze transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego, po cenie 18 zł za jedną akcję.

 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

28/06/2013 Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w ZWZA rozwin

Raport nr 6

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

 

  1. Akcjonariusz: Tomasz Grabiak

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 900.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,73%

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 62,97%

 

  1. Akcjonariusz: Przemysław Biłozor

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 99.445

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05%

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,96%

 

  1. Akcjonariusz: LMB Capital S.A.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 429.820

Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,13%

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 30,07%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku reprezentowanych było łącznie 1.429.265 akcji z ogólnej liczby 1.644.450 akcji, dających łącznie 1.429.265 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.644.450.Podstawa prawna:
 

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

29/05/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwin

Raport nr 4

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Plik do pobrania:

 

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał

30/04/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwin

Raport nr 3

 

Zarząd spółki Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Logzact S.A., ul. Towarowa 35 w Poznaniu.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony Emitenta: www.logzact.pl

 

Podstawa prawna: 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 

Załącznik do pobrania:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał

16/04/2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi rozwin

Raport nr 2

 

Zarząd Logzact S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, tj. Pana Tomasza Grabiaka – Prezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), w którym poinformował on o nabyciu przez siebie 7270 (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji Spółki po cenie 18 (słownie: osiemnaście) złotych za jedną akcję dokonanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 roku w wykonaniu umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną w Poznaniu w dniu 11 stycznia 2013 roku.

 

 Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

08/02/2013 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI rozwin

Raport nr 1

 

Zarząd Logzact S.A. informuje, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), że w dniu 8 lutego 2013 r. Spółka uzyskała dostęp do Systemu ESPI i od dzisiejszego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

...
Please wait...